Termíny pre zasielanie žiadostí

Info
Termíny pre zasielanie žiadostí do participatívneho rozpočtu a ďalšie aktivity: Do 30.9.2019 zasielanie žiadostí – projektov o zapojenie sa do PR. Do 31.10.2019 vyhodnotenie žiadostí – projektov komisiou pre PR. Od 1.11.2019…