Posudzovanie projektov

Info
Do Participatívneho rozpočtu mesta Modra sa zapojilo celkovo 13 projektov. Dňa 6.11.2019 zasadala komisia určená na vyhodnotenie projektov, ktorá „posunula“ do verejného hlasovania 10 projektov, z toho 8 projektov za časť…

Termíny pre zasielanie žiadostí

Info
Termíny pre zasielanie žiadostí do participatívneho rozpočtu a ďalšie aktivity: Do 30.9.2019 zasielanie žiadostí – projektov o zapojenie sa do PR. Do 31.10.2019 vyhodnotenie žiadostí – projektov komisiou pre PR. Od 1.11.2019…