Posudzovanie projektov

Info
Do Participatívneho rozpočtu mesta Modra sa zapojilo celkovo 13 projektov. Dňa 6.11.2019 zasadala komisia určená na vyhodnotenie projektov, ktorá „posunula“ do verejného hlasovania 10 projektov, z toho 8 projektov za časť…