Hlasovanie za projekty

Info
Dnešným dňom sme spustili hlasovanie. Všetkým projektom, ktoré postúpili až do tejto fázy gratulujeme a držíme päste. Hlasovať môžete prostredníctvom formulára na tejto stránke: https://modra.hlasobcanov.sk/all-projects

Posudzovanie projektov

Info
Do Participatívneho rozpočtu mesta Modra sa zapojilo celkovo 13 projektov. Dňa 6.11.2019 zasadala komisia určená na vyhodnotenie projektov, ktorá „posunula“ do verejného hlasovania 10 projektov, z toho 8 projektov za časť…