Informácie k projektom a zadaniam

Zhrnutie prihlásených projektov za rok 2019

Tu neskôr umiestnime všetky podporené a zrealizované projekty za uplynulý rok.
0%
Spolupráca občan – mesto
0
Prihlásených
0
Alokovaných v rozpočte
0
Zrealizovaných

Oblasti podpory projektov

Každý projekt je zaradený do určitej tematickej oblasti. V Participatívnom rozpočte (PR) mesta sme vyčlenili nasledovné oblasti:
Zeleň v meste a verejné priestory.
Kultúra, umenie a história.
Šport a vzdelávanie pre všetkých.

Mesto Modra sa v PR rozdeľuje na dva obvody, do ktorých sú návrhy projektov zaradené:
1. Obvod – Modra.
2. Obvod – historická časť Kráľová, Harmónia a Piesok.

Financie, ktoré mesto každoročne vyčlení budú rozdelené v pomere 75% z celkovej sumy pre Modru a 25% pre Kráľovú, Harmóniu a Piesok.