Blížime sa do finále

Angažovanosť

Účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti, zaujatie stanoviska.

Spolupráca

Spoločná práca dvoch alebo viacerých osôb, inštitúcií, spoločná účasť na istej činnosti.

Participácia

Aktívne prispenie na niečo, spoluúčasť pri rozhodovaní, podiel na výsledkoch práce.

Realizácia

Uskutočnenie niečoho, myšlienky, vízie, projektu, výkon fyzickej činnosti, práca.

Participatívny rozpočet. Príležitosť realizovať svoje nápady.

0%
Spolupráca občan – mesto
0
Prihlásených
0
Alokovaných v rozpočte
0
Zrealizovaných

Aký je postup pri tvorbe a schvaľovaní projektov

Myšlienka

Nápad či myšlienka na uskutočnenie projektu. Vyhodnotenie zámeru a uskutočniteľnosti celého projektu.

Vyplnenie a zaslanie

Ak už máme nápad na projekt, je potrebné všetko dôležité k jeho uskutočneniu spísať a zaslať na mesto.

Kontrola

Po doručení projektu na mesto, ho príslušný útvar formálne skontroluje, či je správne vyplnený a neobsahuje formálne chyby.

Projekt

Po zistení a odstránení nedostatkov v projekte, vzniká jeho finálna verzia, ktorá je pripravená na odborné hodnotenie.

Posudzovanie

Finálny projekt putuje pred odbornú komisiu, ktorá ho zhodnotí a spíše výsledky posúdenia projektu. Ten následne postupuje do ďalšej fázy.

Hlasovanie

Fáza hlasovania, kedy môžu občania dať hlas projektu, ktorý ich zaujal a presvedčil o svojich kvalitách a užitočnosti.

Spočítanie hlasov

Spočítanie všetkých hlasov pre jednotlivé projekty a následné zverejnenie zoznamu víťazných projektov.

Realizácia

Najzaujímavejšia fáza, pri ktorej nastal čas, zhmotniť zaslaný projekt a naplniť tak jeho víziu a účel.

Vyhodnotenie

Po realizácii projektu prichádza logicky k jeho vyhodnoteniu. Či splnil všetky očakávania a má šancu fungovať ďalej.

Ukážte čo je vo vás, cez participatívny rozpočet mesta!